Lao Động và Du Học Quốc Tế.!
Hỗ trợ Lao Động và du học sinh việt nam tại nước ngoài.

Thị thực đi tìm việc làm, tìm chỗ học nghề tại CHLB Đức

Để tìm việc làm, tìm chỗ học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức Quý vị có thể làm đơn xin thị thực cho thời hạn tối đa là sáu tháng.

Người đi tìm chỗ học nghề không được quá 25 tuổi vào thời điểm nộp hồ sơ xin thị thực.

Những giấy tờ cần nộp trong thủ tục xin cấp thị thực:

Đề nghị Quý vị nộp bản gốc và một bản photo không công chứng những giấy tờ sau. Đề nghị Quý vị soạn những giấy tờ photo thành một bộ hồ sơ đầy đủ. Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc sau khi xét duyệt xong hồ sơ.

Đề nghị Quý vị nộp kèm bản dịch tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức (trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh).

Đề nghị Quý vị sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:

  1. Tờ khai xin cấp thị thực quốc gia (thị thực dài hạn), được khai đầy đủ và có chữ ký của người nộp đơn (tờ khai trực tuyến „Videx“ ).
  2. Hai ảnh hộ chiếu sinh trắc học, cỡ 45 mm x 35mm (Hướng dẫn về ảnh chụp xin cấp thị thực). Đề nghị Quý vị dán 1 ảnh vào tờ khai xin cấp thị thực và nộp 1 ảnh để rời.
  3. Hộ chiếu có giá trị (hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu được công nhận).
  4. Lý lịch theo trình tự thời gian liên tục bằng tiếng Đức.

Đặc biệt phải trình bày quá trình đào tạo hoặc nghề nghiệp từ trước đến nay.

5. Một bản tự viết trình bày động cơ, mà qua đó có thể nhận thấy được Quý vị quan tâm đến lĩnh vực công việc/lĩnh vực đào tạo và chỗ làm/chỗ học nghề nào, Quý vị sẽ xin làm việc/xin học nghề tại đâu và sẽ ở tại đâu.

6. Chứng minh trình độ

a) Người có trình độ chuyên môn đã qua đào tạo nghề phải trình bằng chứng về việc đã được đào tạo nghề tại Đức (nghề đào tạo phải được nhà nước công nhận hoặc được quy định tương đương, thời gian đào tạo tối thiểu hai năm theo quy định của liên bang hoặc tiểu bang) HOẶC quyết định của cơ quan có thẩm quyền công nhận bằng nghề đào tạo tại nước ngoài có giá trị tương đương bằng nghề đào tạo tại Đức VÀ bằng chứng về trình độ tiếng Đức, ít nhất bậc B1 (trình chứng chỉ ngoại ngữ do một cơ sở tổ chức thi được cấp phép theo tiêu chuẩn của Hiệp hội khảo thí ngôn ngữ châu Âu – ALTE: Association of Language Testers in Europe cấp).

Quý vị có thể xem thông tin về thủ tục công nhận tại Đức tại trang web

Để được tư vấn chuyên sâu hơn và hỗ trợ trong quá trình làm thủ tục công nhận, quý vị vui lòng liên hệ với Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung (ZSBA).

b) Người có trình độ chuyên môn đã qua đào tạo đại học phải trình bằng tốt nghiệp đại học nước ngoài được công nhận hoặc có giá trị tương đương bằng tốt nghiệp đại học của Đức. Để biết bằng tốt nghiệp đại học nước ngoài của Quý vị có được công nhận hoặc có giá trị tương đương bằng tốt nghiệp đại học của Đức không, Quý vị có thể tra cứu trong ngân hàng dữ liệu ANABIN  –  Quý vị phải nộp bản in kết quả tra cứu bằng tốt nghiệp và kết quả tra cứu trường đại học. Nếu bằng tốt nhiệp/trường đại học của Quý vị không có trong ngân hàng dữ liệu, Quý vị phải đề nghị ZAB (Cơ quan trung ương về giáo đục đào tạo nước ngoài) công nhận.

Cũng phải trình thêm bằng cấp, chứng nhận quá trình công tác và bằng chứng về trình độ ngoại ngữ nếu những giấy tờ này quan trọng cho việc chứng minh trình độ.

c) Người đi tìm chỗ học nghề phải trình bằng tốt nghiệp một trường phổ thông Đức tại nước ngoài HOẶC bằng tốt nghiệp phổ thông mà với bằng đó người có bằng được phép học đại học tại Đức hoặc tại quốc gia cấp bằng VÀ bằng chứng về trình độ tiếng Đức, ít nhất bậc B2 (trình chứng chỉ ngoại ngữ do một cơ sở tổ chức thi được cấp phép theo tiêu chuẩn của Hiệp hội khảo thí ngôn ngữ châu Âu – ALTE: Association of Language Testers in Europe cấp).

7. Chứng minh khả năng tài chính

Mỗi tháng Quý vị phải có ít nhất 947 Euro. Về nguyên tắc có thể chứng minh bằng:

a) Giấy cam kết bảo lãnh theo quy định của điều 66, 68 Luật cư trú: Chứng minh người thứ ba đảm nhận chi phí liên quan đến mục đích lưu trú bằng Giấy cam kết bảo lãnh theo mẫu quốc gia (Quý vị có thể hỏi thông tin chi tiết tại Sở Ngoại kiều nơi cư trú của người đứng ra cam kết – người cam kết cư trú lâu dài ở nước ngoài có thể đến viết cam kết tại Cơ quan đại diện của Đức có thẩm quyền đối với nơi cư trú của người đó).

HOẶC

b) Mở một tài khoản phong tỏa: Trong quá trình xin cấp thị thực có thể chứng minh khả năng trang trải chi phí sinh hoạt bằng cách mở tài khoản phong tỏa. Quý vị được tự lựa chọn ngân hàng để mở tài khoản. Theo thông tin hiện nay Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán biết thì tại Việt Nam có thể mở tài khoản phong tỏa như yêu cầu của thủ tục thị thực tại các ngân hàng trong danh sách sau đây: VietinBank. Danh sách các ngân hàng cung cấp dịch vụ này trên toàn cầu có trên trang web của Bộ Ngoại giao Đức.

8. Chứng nhận có đủ bảo hiểm y tế để nhập cảnh, cho thời gian tối thiểu 3 tháng kể từ ngày nhập cảnh mong muốn.

Ngoài những giấy tờ nêu trên, Cơ quan đại diện CHLB Đức có quyền yêu cầu người nộp đơn bổ sung thêm các giấy tờ hoặc thông tin khác nếu cần thiết.

Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả thông tin trong hướng dẫn này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của Cơ quan đại diện ngoại giao tại thời điểm ban hành. Không thể căn cứ vào hướng dẫn này để đưa ra khiếu nại pháp lý.

Xem Thêm: Thị thực dành cho người có trình độ chuyên môn đã qua đào tạo đại học

ĐÁNH GIÁ 5 SAO.!